Sizler İçin Sizlerleyiz.. Web Sitelerimizin Yapılandırılma Sürecinde Çeşitli Aksaklıklar Yaşanabilmektedir..

kurumsal@inanpsikoloji.com +90 (532) 492 41 57

Hizmet Sözleşmesi

  1. Sözleşmenin Konusu ve Taraflar

1.1. Ercan Tekin Eğitim & Danışmanlık aracılığı ile psikolojik danışma yardımı aldığınız sürece belirli haklarınız ve sorumluluklarınız vardır. Bu sözleşme, size sunacağımız psikolojik danışma yardımı, haklarınız ve sorumluluklarınız hakkında sizi bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır. Bu sözleşmeyi imzaladığınızda, aynı zamanda formda yer alan konularda aramızda bir anlaşma niteliği taşıyacaktır. Lütfen dikkatlice okuyunuz.

1.2. Psikolojik Danışman Ercan TEKİN’ in kurucusu ve yöneticisi olduğu İnan Pedagoji ve Psikoloji (Ercan Tekin Eğitim Danışmanlık) tarafından online veya yüz yüze olacak şekilde sunulan Danışmanlık ve Atölyelerden faydalanan tüzel kişiler “DANIŞAN” olarak, yardıma ihtiyaç duyduğunuz alanlardaki uzmanlar “DANIŞMAN” olarak anılacaktır.

  1. Sözleşmenin Tanımı ve Süresi

2.1. Almış olacağınız tüm danışma ve hizmetler, profesyonel bir yardım sürecidir. Sözleşmenin konusu, üzerinden seçeceğiniz Danışmanlık ve Atölyeleri kapsamaktadır. İşbu sözleşme konusunu teşkil eden hizmetlerin sağlanması için internet adresimiz olan https://inanpsikoloji.com/ adresinde sunulan Danışmanlık ve Atölye hizmetlerinden/paket halinde sunulan hizmetlerden birinin seçilerek bedelinin ödenmesiyle birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar ve hizmetin son geçerlilik süresine kadar devam eder.

2.2. Oturum ve çalışmalar boyunca ilk önce sorununuzu tanımlamaya çalışacağız, sorununuzun çözümüne yardımcı olabilecek unsurları keşfettikten sonra birlikte bir çözüm için ilerleyeceğiz. Kişisel bilgileriniz merkezimizde yasal süreler içerisinde güvenli bir şekilde saklanacaktır ve hiç kimseyle paylaşılmayacaktır. Yasal arşivleme süresi dolduktan sonra imha edilecektir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) “veri sorumlusu” ve “veri isleyen” için öngördüğü tüm yükümlülüklere uyduğumuzu; özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 31.01.2018 tarihli ve 2018/10 K. No’ lu kararında belirtilen önlemleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun konuyla ilgili ileride yayınlayabileceği kararlarında yer vereceği önlemleri aldığımızı/alacağımızı peşinen bildiririz.

  1. Sözleşmenin Bedeli

3.1.Işbu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı ödenecek olan ücret merkez adresimizde bulunan yönetici odasından bulunan ve açıkça belirtilen miktar kadardır ve belirtilen ücretlere KDV dâhildir. Faturalandırma sadece hizmet alan adına düzenlenir ve hizmet sırasında ve sonunda alabilirsiniz. Fatura bilgilerini ilgili yetkiliye iletmeniz sizlerin sorumluluğundadır.

3.2. Danışan, Hizmet Talebi oluşturduğunda, söz konusu Danışmanlık ve Atölyelere ilişkin olarak belirtilen tutarı peşinen ödeyeceğini kabul eder.

3.3. Aldığınız hizmet 24 saat öncesinden teyit edilir. Katılamayacağınız durumda Danışmanlık ve Atölyeler için alınan tüm paket programlar dahil, yalnızca tek r handevuluk hizmet talebi için geçerli olmak üzere randevu saatinden en az 24 saat öncesine kadar randevunuzu ücretsiz iptal etme hakkına sahipsiniz.

3.4. Gerektiğinde Danışmanlık ve Atölye Programları haricinde kalan tek randevu için danışan ve danışmanın birlikte karar vereceği yeni bir gün belirlenir. Danışanın, yeni bir gün belirlenmesi talebi en fazla iki defa uygulanır. Üçüncü defa gün değişikliği halinde sözleşme haklı nedenle tek taraflı olarak feshedilerek para iadesi yapılmaz.

3.5. Danışmanlık ve Atölye için alınan tüm paket programlar hariç, yalnızca tek randevuluk hizmet talebi için geçerli olmak üzere, hizmet talebi oluşturulup ödeme yapıldıktan sonra, danışanın hizmet almaktan vazgeçmesi durumunda, keyfiyeti 24 saat öncesine kadar yazılı şekilde merkezimize iletmesine müteakip cayma hakkını kullandığınız kabul edilerek para iadesi gerçekleştirilir. Yazılı bildirimin merkezimize ulaştığı tarih, geçerli bildirim tarihi olarak kabul edilir.

3.6. Danışan, danışman ile yaptığı randevuların para iadesini talep edemez. Yine merkezimiz tarafından sunulan Danışmanlık ve Atölye hizmetleri içerisinde danışanlara sunulan oturum, canlı yayın, soru-cevaplar da dahil olmak üzere en az bir hizmetten faydalanılması halinde para iadesi yapılmaz. Danışmanlık ve Atölyelerin paket olarak alınması ve en az bir randevuya katılmanız halinde, kalan randevu ücreti 3.4.maddede yazılı süreye uymamanız halinde cayma hakkını kullanamayacağınızı ve para iadesi yapılmayacağını önemle bildiririz.

Zira Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği md.15 kapsamında, “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler” ve yine “Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler”, cayma hakkının kullandırılamayacağı istisnalardan kabul edilir. Danışmanlarımız tarafından sunulan yalnızca tek randevular hariç, tüm paket programlar ve atölye çalışmaları bir bütün halinde sunulur, bölünemez, ayrılamaz, bir bütün halinde başlanılması ile anlam ifade ederek sonuç doğuran, tüketiciye anında ifa edilen hizmet kapsamında olup cayma hakkı kullandırılamaz.

3.7. Danışan tarafından yapılacak ve tahsil edilecek olan tüm ödemeler nakit, kredi kartı (sadece paket programlar) ve EFT üzerinden gerçekleştirilir.

3.8. Ödemelere ilişkin tüm is ve işlemler 3.7.madde de yetkili kişi / kurumlar tarafından gerçekleştirilir.

3.9. Ödemelere ve ödeme sisteminden kaynaklanabilecek tüm sorunlar ve/veya oluşabilecek zararlara ilişkin olarak ödeme platformu ve/veya ödeme gerçekleştirdiğiniz aracı kurumlar tek başına sorumlu olup merkezimizin bunlara ilişkin olarak hiçbir yetki ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.10. Danışan tarafından beyan edilen isim, adres, telefon, e-posta, vergi dairesi gibi her türlü bilgi, güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. Merkezimiz, söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle üyelerin veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili Danışana aittir.

3.11. Danışanın ağır psikolojik bozukluklarda, ilaç tedavisini gerektiren psikiyatrik sorunlarda, kişinin kendisine ve başkasına zarar verme durumlarında ve mevzuat açısından suç unsuru içeren durumlarda Danışmanlık ve Atölye hizmeti verilmez. Danışanın yaşı gibi önemli konularda ve/veya Danışmanı yanılttığı durumlarda doğabilecek herhangi bir sorundan merkezimiz sorumlu değildir. Böyle bir durum fark edildiğinde hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın danışmanın hizmeti kesme ve ücreti iade etmeme hakkı saklıdır.

  1. Genel Hükümler

4.1. Çalışmamızın başarısı danışanın danışmanı ile işbirliği yapması ve açık iletişim kurmasına bağlıdır.

4.2. Online / Yüzyüze Randevu sırasında konuşulanlar siz izin vermediğiniz sürece, servis sağlayıcılardan kaynaklanabilecek sorunlar dışında sizinle danışmanınız arasında kalacaktır. Randevuda konuşulanlar sizin izniniz olmadığı sürece sizinle danışmanınız arasında kalır. Ancak bildirilmesi zorunlu herhangi bir suç unsuru olduğunda, kendinize ya da bir başkasına zarar verme riskinin ve istismarın söz konusu olduğu durumlarda ve tanıklık celbi gelmesi halinde gizlilik ilkesi ihlal edilebilir ve gerekli bilgiler ilgili kişi veya kurumlarla paylaşılabilir. Bu durumda öncelikle tarafınıza yazılı bilgilendirme yapılacaktır.

4.3. Danışmanınız kimliğinizi ve size özel bilgilerinizi saklı tutarak yalnızca sizin izniniz dahilinde ses/görüntü kaydı alabilir. Alınan ses/görüntü kayıtları yalnızca Klinik Psikoloji yüksek lisans programında / Rehberlik ve Psikolojik Danışma lisans ve lisansüstü programında süpervizyon veren öğretim üyeleri ile paylaşılabilir.

4.4.  Randevu Süresi 45’ dk dır. Ücretini peşinen ödemek kaydıyla en fazla 2 randevu üst üste yapılabilir ve her iki randevu da ücretlendirilir. Atölye programlarının süresi danışman tarafından belirlenir.

4.5. Danışmanınıza; psikolojik danışma süreciniz, kendi yaşantınız vb. ile ilgili veya danışmanınızın eğitimi ve yeterliliği hakkında da sorular sorabilirsiniz.

4.6. Her randevu ücretlendirilir.

4.7. Kurumumuzda yapılan testlerin süresi ve ücreti, testin niteliğine göre değişmektedir. Danışan bu konuda açık bir şekilde bilgilendirilir.

4.8. Uzmanımız, elinde olmayan nedenlerle randevusuna geç katılabilir, bu durumda randevu sürenizi uzatarak tamamlar. Randevunuza siz geç geldiğinizde danışmanınız randevu süresine ekleme yapmaz, randevu normal zamanında biter.

4.9. Randevunuz 24 saat öncesinden teyit edilir. Atölye ve paket programlar dışında (paket olarak alınan randevular dâhil), yalnızca tek randevu in geçerli olmak kaydıyla katılamamakla ilgili haklı bir sebep varsa ve bu belgelendirildiğinde danışandan ücret talep edilmez. Haklı sebebin geçerliliği, merkezimizin inisiyatifine bağlıdır.

4.10. Randevu süresince rahatsız edilmeyeceğinizden ve oturduğunuz odaya açılan kapının kapalı olacağından emin olun, randevudan önce alkol veya ilaç kullanmayın. Bu durumların sağlanmasından siz sorumlusunuz.

4.11. Gerekli gördüğü takdirde uzmanımız durumunuzu değerlendirmek için bir psikiyatri / nöroloji uzmanı ile randevulaşmanızı önerebilir. Böyle bir durumda danışan tarafından ödenecek seans/randevu/muayene ve tetkik ücretleri başvuru sahibi tarafından ödenir.

4.12. Randevuların dijital ortamda kayıt altına alınmayacağını, danışan mahremiyetini kişisel verilerin korunması kanunu çerçevesinde korunacağını taahhüt eden bilgilendirilmiş onam formunu onaylamanız durumunda siz de psikolojik danışmanın mahremiyetini, önceden anlaşma yapılmadığı takdirde sizin dışınızdaki bir kişinin oturumu herhangi bir araçla dinlemeyeceğini, randevuları herhangi bir araçla kayıt altına almadığını kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında koruduğunuzu taahhüt etmiş olursunuz.

4.13. Online randevuya dâhil olmak, yukarıdaki koşulların ve oturumların herhangi bir bölümünü kaydetmeme veya başkalarının önceden anlaşma yapmadan oturumu dinlemesine (telefon veya başka bir cihaz veya araçla) izin vermeme koşullarının kabulü olarak anlaşılacaktır.

4.14. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nezdinde kişisel bilgileriniz özel nitelikli veri kapsamına girmesi sebebiyle merkezimiz tarafınca korunmaktadır.4.2. Psikolojik danışma, danışan ve danışman arasındaki profesyonel yardım ilişkisidir. Danışanın süreçte en etkili sonucu elde etmesi için sürece aktif katılımı ve çabası gerekmektedir. Sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için psikolojik danışman ile danışanın birtakım sorumlulukları vardır. Psikolojik danışma yardımı aldığınız sürece, size sunacağımız yardımın yararlı olması için, oturumlara belirlenen gün ve saatte devam etme sorumluluğunuz bulunmaktadır.

4.15. Danışman, işbu Sözleşme ile Sözleşme süresi boyunca ve Sözleşme’nin sona ermesinden sonra Ercan TEKİN Eğitim Danışmanlık Merkezi’ni devre dışı bırakarak Danışanlar ile iletişim kurmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. Tespiti halinde sözleşme tek taraflı olarak derhal sona erdirilir. Menfi ve müspet zararlar danışana rücu edilir. Para iadesi gerçekleşmez.

4.16. İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku ve yürürlükteki mevzuat uygulanacak olup, sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikâyet ve itirazlar, her yıl belirlenen parasal sınırlar dahilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapılmış olduğu yer hakem heyetleri, Kocaeli Gebze Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

 

Toplam beş (5) sayfadan ibaret olan bu sözleşmede yazılı maddeleri okudum. Danışan olarak haklarım, sorumluklarım ve psikolojik danışmanın sorumlulukları konusunda bilgilendim. Psikolojik danışma yardımını almayı ve bu sözleşmenin içerdiği koşulları kabul ediyorum.

 

Yukarıda yer alan bilgileri doldurup kurumsal@inanpsikoloji.com hesabına göndermeniz durumunda hizmet aldığınız psikolojik danışmanımızla görüşmelerinizi ulusal tedbirler süresince online/yüzyüze olarak sürdürmeyi ve işbu metinde yer alan bütün bilgileri/sorumluluklarınızı kabul etmiş ve onaylamış sayılırsınız.

Tarih:

Ad Soyad:

İmza:

Popüler Yazılar

Makalelerimiz

E-Bülten