Sizler İçin Sizlerleyiz.. Web Sitelerimizin Yapılandırılma Sürecinde Çeşitli Aksaklıklar Yaşanabilmektedir..

kurumsal@inanpsikoloji.com +90 (532) 492 41 57

Sınava Hazırlık Eğitim Programı

sinava-hazirlik-egitim-programi
İnsanlar dünya üzerinde varoluşlarından bu yana iki temel duyguyla yüz yüze gelmişlerdir: Korku ve kaygı. Sınav kaygısının bilişsel ve duyuşsal olmak üzere iki farklı boyutu vardır.
Bilişsel boyut, sınavla ilgili olarak kendi kendimize söylediğimiz şeylerdir.
Duyuşsal boyutu ise sınav baskısı altında iken ortaya çıkan duygusal ve bedensel tepkilerimizdir.

Sınav kaygısının bilişsel boyutunun başarıyı daha fazla etkilediği bilinmektedir. Olumsuz düşünce düzeyi arttıkça başarı düşer. Çünkü, bu tür düşünceler daha çok başarısızlık beklentisiyle oluşmaktadır. Ancak bu düşünceler daha üst düzeyde olduğunda değiştirmek zaman alır. Sınavla ilgili olumsuz düşünce düzeyi yüksek çocukların, sınavla ilgilenmek yerine kendileriyle ilgilendikleri, dikkatlerini sınava vermek yerine kendilerine dönmeleri başarıyı düşüren en büyük nedendir.

Kaygının tümüyle yararsız bir durum olduğu düşünülmemelidir. Bazı durumlarda düşük kaygı genel uyarılmışlık düzeyini yükselttiği ve dikkati arttırdığı için yararlıdır. Sürekli rahat, kaygısız olan bir kişi öğrenme ve benzeri etkinliklere fazla katılım gösteremeyecektir. Ancak kaygı belli bir düzeyi aşmamalıdır.

Sınav kaygısı  toplumun geniş bölümünde var olan bir sorundur. Bireyler okula gittikleri andan itibaren rekabetçi bir eğitim ortamı içerisinde bulunmaktadırlar. Bireyler aileleri ve çevresindekiler tarafından sürekli başarılı olmaya motive edilmekte, başarısız olduklarında ise aileleri, öğretmenleri ve çevresindekilerden sert tepkiler almaktadırlar.

Rekabet ortamında olan bireyler ister istemez kaygı duymaya başlamakta ve başarısız olma korkusuna yenilmektedirler. Sınav kaygısıyla karşı karşıya olan bireylerin bu durumla baş etme yollarını bilmemeleri asıl sıkıntıyı doğurmaktadır.

Sınava Hazırlık Eğitim Programı sadece sınav kaygısı ile başetme becerilerini öğretmez, aynı zamanda
♠ Ders Çalışma Alışkanlığı Kazandırma
♠ Dikkat Becerisini Yükseltme
♠ Etkili Öğrenme Teknikleri
♠ Test Çözme Tekniklerini öğrencilere kazandırmayı hedeflemektedir.


Program Yeri: BST Danışmanlık
Program Süresi:
4 hafta, 8 saat
Program Materyali: Eğitim Notları
Katılım Belgesi: Var


Sınava Hazırlık Eğitim Programı hakkında detaylı bilgi almak için bize ulaşın.