Sizler İçin Sizlerleyiz.. Web Sitelerimizin Yapılandırılma Sürecinde Çeşitli Aksaklıklar Yaşanabilmektedir..

kurumsal@inanpsikoloji.com +90 (532) 492 41 57

Reklamlardaki Bilinçaltı

Türkiye’ den reklamcılık 1990’ lı yıllardan itibaren serbest pazar ekonomisinin gündelik yaşama daha çok yerleşmesi sonrasında ivmesini arttırmış, bugün için yazılı ve görsel medyanın gerek temel ekonomik kaynağı gerekse üreticinin pazarlama stratejisi açısından olmazsa olmaz bir tanıtım aracı haline gelmiştir.

Reklamların etkiliği ve etkileyiciliği konusunda bili,şsel ve davranışsal birkaç model ortaya konmuş olsa da, Türkiye gibi reklam ve reklamcılık ve rekabet kavramlarının henüz olgunlaşmaya başladığı ülkelerde, etkili olması beklenen reklamların temel vurgusu, yaşantımızın bir parçası olmasıdır.

Uzun sürekli belleğimizde kalan reklamları değerlendirdiğimizde aidiat (biz) duygusuzun reklam yazarları tarafından son derece başarılı kullanıldığını anlamaktayız.

Reklamın tanımı ve bir reklamın tanıttığı ürünün tüketiciye ulaşması ve beklenen tüketicinin satın alma davranışını olumlu anlamda etkilemesi konusunda kısa bir değerlendirme yapılacak olursa;
Reklamın görsel, işitsel ve yazılı unsurlar tarafından iletişim araçlarına sunulan dikkat çekici unsurları içeriğinde barındırarak temel mesajı iletme aracı şeklinde tanımlayabiliriz. Kısaca reklam düne, bugüne ve geleceğe hitap ederek tüketiciyi harekete geçirmeye yönelik bir iletişim modelidir.

Reklamın bir satış stratejisi olduğunu varsaydığımızda her stratejinin olduğu gibi bu stratejinin de ulaşmak istediği amaçlar reklam konusu içinde geçerlidir.

Reklamlar konusundaki stratejilerin temel öğeleri bilgilendirme, yönlendirme, zihinde tutma, dikkati yoğunlaştırma ve dikkat süresini arttırma ve satın alma davranışını biçimlendirme olarak özetlenebilir.

Bir reklam sonucunda üretilen bir ürünün tüketen insan ile buluşması hedeflendiğinde reklamın planlanması ve amaçlarının oluşturulması kadar tüketen insanın iletişim kanalına nasıl girilebileceği de birinci öncelik olarak karşımıza çıkmaktadır.

Hedefte tüketen insan davranışı (ve davranışlarını yönlendiren beyin, beynin nörolojik ve psikososyal eğilimlerini oluşturan bilinçaltı) olduğundan, reklamın bilinçaltına yerleşmesi ürünün satılmasını doğurmakta, bu da reklamın başarısını ilk öncelik haline getirmektedir.

Dolayısı ile bir reklamın etkiliği, salt ürünün bilgilendirilmesinden öte bireyin temel aidiyet duygularına hitap etmesi bizim ülkemizde önemlidir.

Reklamlarda en çok kullanılan mesaj çeşitlerine baktığımızda karşımıza Korku, Espri, Müzik, Cinsellik ve Bilinçaltı mesajlar olduğunu görmekteyiz. Bilinçaltı mesaj veren reklamların kullanımı 3984 sayılı Radyo ve Televizyon Kurulu ve Yayınlar Hakkındaki Kanun nedeni ile yasaklanmış bulunduğundan her ne kadar denetiminin titizlikle yapılmadığını yönünde kanaat oluşsa da, verilmek istenen mesajlar bilinçaltı ile birleştirilmekte ve sunulmaktadır.

Makalemizde bahsedeceğimiz reklam “Hülya Avşar’ ın Papia markalı Tuvalet Kağıdı Tanıtım Reklamı seçilmiştir.

Seçilen reklamın konusu Hülya Avşar karakteri olduğunda, reklamın daha iyi anlaşılabilmesi konusunda Hülya Avşar konusunda bilgi verme gerektiği düşünülmektedir. Zira tanıtımın akılda kalıcı ve güvenilir olması için Ürün Karakter uyumu konusu devreye girmektedir.

Ürün-Karakter Uyumu konusunu kısa açıklamak gerekirse Karakter, sözlük anlamı ile bir kimsenin ya da bir insan grubunun tutumu; duygulanma ve davranış biçimi; bireyin kendi kendisine egemen olmasını, kendi kendisiyle uyum içinde bulunmasını, düşünüş ve eylemlerinde tutarlı, sağlam kalabilmesini sağlayan özellikler bütünü. Olarak tanımlanmaktadır.

Öz anlama baktığımızda bireyin çevre tarafından algılanış biçimidir. Reklam açısından yorumladığımızda bir reklamın etkililiği ve tüketende oluşturacağı olumlu davranış ve düşünceler, reklamda yer alan kişinin karakter özellikleri ile birlikte anılmaktadır.

Ürüne uygun karakterler, karakterlerin su anki konumlarından çok bizim karaktere yüklediğimiz anlamlar ile, bir başka ifade ile karakterin bizim bilinçaltımızdaki anlamları ile bağdaşması gerekmektedir.

Seçtiğimiz reklam karakteri Hülya Avşar manken, şarkıcı, oyuncu, sunucu kimlikleri ile tanınmaktadır.

Yaşam öyküsünün detaylarına baktığımızda Avşar 1963’ te bir aşiret ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Her ne kadar doğu kültürüne göre büyümesi beklense de Balıkesir ve Ankara gibi yerlerde yaşadığından kültürel baskıyı üzerinde hissetmedi. Lise eğitimine devam etmedi ve ilk evliliğini henüz 19 yaşında iken gerçekleştirdi. 1980’ lerde Boşanma kavramına yabancı bir toplum içinde kısa süren bir evlilik yapan Avşar, cinsel içerikli yayınlarla hafızalara kazınan Bulvar Gazetesi’ nin katıldığı güzellik yarışmasında 1. seçildi. Yapmış olduğu evlilik nedeni ile ödülü geri alınmasına rağmen Fikrek Hakan ve Salih Güney ile birlikte ilk sinema filmini çevirdi ve güzellik kraliçesi kimliği yanına oyuncu kimliğini de eklemiş oldu.

Televizyonun gündelik yaşantımızın bir parçası olması ve 1990’ lardan itibaren popülaritenin değişmesi ile bir süre müzik eğitimi aldı ve 1995’ te halen bilinen “Bu gece uzun olacak” isimli şarkı ile şarkıcı kimliğine de kavuşmuş oldu.

Henüz girmiş olduğu müzik piyasasında, 2000 yılında, halkoyları ile seçildiği, Kral Tv Müzik ödüllerini kazandı.

Güzellik yarışması, oyunculuk ve şarkıcılık konusunda yakaladığı hızlı başarı ile televizyonun yaşamımızın ayrılmaz bir parçası olması sonrasında Türkiye’ de ilk talk şhow programında sunuculuk yaparak bir kimlik daha kazandı.

Tek kişilik tiyatro oyunu sonrasında toplumun her kesimi tarafından bilinir hale geldi ve bu da reklam sektörünün gözünden kaçmadı. Başarısını üzerine çalıştığı her alanda topluma gösteren Avşar ilk reklam filminde oynadı.

Ardından yapmış olduğu evlilikler, uzun süre gündemden düşmeyen hamileliği ve yeniden boşanması toplum için bir değer haline gelen Hülya Avşar’ ın sürekli gündemde kalmasına neden oldu.

Tüm bunlar Hülya Avşar’ ı 2000’ li yıllardan bu yana ciddi anlamda değişim ve gelişim gösteren reklam sektörünün vazgeçilmez ismi haline getirmesine neden oldu.

Hülya Avşar’ ın tanınmaya “Güzellik Kraliçesi” olarak başlaması, “Karanfilli Naciye, Tutku, Ömrümün Tek Gecesi, Tele Kızlar, Sekreter, Tapılacak Kadın, Paranın Esiri, Fatmagül’ün Suçu Ne, Uzun Bir Gece, Kısrak, Aşk Hikayemiz, Alın Yazım, Sevda Ateşi, Alamancının Karısı, Berlin in Berlin, Bir Kadının Anatomisi” gibi yoğunlukla kadın kimliği ile cinselliğini ön plana çıkarması, seslendirdiği “Saklan Gecelere, Aradın Mı, Başına Buyruk, Bu Gece Uzun Olacak, Gel Gir Tekrar Sineme, Sarsam Diyorum” şarkıları ile filmlerdeki örüntüyü birleştirmesi onun hafızalara kazınmasına neden oldu.

Toplum tarafından tanınmaya başladığından bu güne değin cinsel kimliğini ön plana çıkararak kendisini ifade eden Hülya Avşar’ ın çalışmamıza kaynaklık eden Papia reklamlarınıdır. (http://www.youtube.com/watch?v=M-GhmxCGyys&feature=relmfu)

Papia Reklamıisimli görüntülü reklam incelendiğinde reklamın 27 Saniye sürdüğü görülmektedir.

27 saniye süren reklamın ilk 11 Sn.’ sinde Hülya Avşar bir silüet olarak gösterilmektedir. Hülya Avşar bu bölümde kadınsı kimliğini ön plana çıkarmakta ve açık renklerden oluşturulan dekorda pembe bir elbise ile yürümektedir.

Reklamın baskın özelliklerinden olan “kadın” ve “kadının elbisesinin rengi” olan pembe, tanıtılan ürünün olması gereken özelliklerini, bu rengin zihinde uyandıracağı anlamlara aracılığı ile aktarmaktadır.

Zira 
• marka www.papia.com.tr isimli internet sitesinde de pembe ağırlıklı rengi kullanmıştır.
• Reklamda toplumun her kesimi tarafından tanınan Hülya Avşar’ ın ilk 11 saniye içinde silüet şeklinde “pembe bir elbise” giyinmiş şekilde ifade edilmesi, pembenin bilinen ilk anlamı olan kadınlık-cinsellik ile Hülya Avşar’ ın zihinlerdeki derin anlamlarına karşılık gelmekte, birbirini örtüştürmektedir.
• Aynı zamanda Hülya Avşar’ ın reklamın girişinde kullandığı “Ben kimim? Görmeseniz de sesimden tanıdınız.” cümlesini açtığımızda “Beni görünce zaten tanırsınız, ama görmemeniz tanımanıza engel değil çünkü ben sizin zihinlerinizde sesim, ses tonum ile de tanınabilirim.” demek istemektedir.
• Mavi ne kadar Erkek cinsiyetini temsil ediyor ise, pembe ve kırmızı tonlar da kadın cinsiyetini temsil etmektedir. Reklamda Hülya Avşar’ ın kadın davranışları gerek yürüyüşünden gerekse ses tonundan anlaşılabilmektedir.
• Doğal davranışlarımız her ne kadar pembe ile kadın cinsiyetini, davranışları ve silüet görüntüsü ile Hülya Avşar’ ı fark etmiş olsa da reklamı yapılan bir tuvalet kâğıdından tüketicinin beklediği ürünün “yumuşaklığı” ve “rahatlığıdır.”
• Kullanılan baskın rengi incelediğimizde ise Pembe kelimesinin (rengi) ünsüz benzeşmesi sonucunda (Penbe) Farsça’ dan dilimize girdiğini öğrenmekteyiz. Farsça’ daki anlamının “pamuk” ve “pamuk çiçeği” olan pembe, bize Kültürel aktarımlar neticesinde (pamuk gibi) yumuşaklığı algılatmakta, bilinç altımız bize bunu düşündürmektedir.
• Pembe rengi aynı zamanda ara tonlardaki bir renktir. Ara tonlardaki renklerin insanın kendisini iyi hissetmesine neden olduğu düşünülür, tıpkı turkuaz mavisi ya da fıstık yeşili gibi. seçilen elbise rengi ile tuvalet kağıdının yumuşaklığına vurgu yapıldığını görmekteyiz.

Reklam karakterimiz Hülya Avşar, reklamın başında fark edilmiş olsa da 11. saniyeden itibaren gelen ses efekti ile aktif bir şekilde reklama katılmaktadır.

Devam eden reklamda “Ben Hülya Avşar, bu da Papia. Bazen duyarak bazen görerek tanırsınız.” cümlesi ile ürünün satın alınmasını teşvik etmektedir.

Reklam Adı üstünde, Papia. Çünkü daha iyisine layıksın cümlesi ile sonra ermekte, piyasadaki diğer ürünlerden daha iyi olduğu iddiası ile henüz ulaşamadığı tüketicilerin davranışlarını değiştirme adına tüketicinin değerli olmasını bu ürünü kullanma ile özdeşleştirmektedir.

Netice itibari ile reklamların bilinçaltı anlamlarını açıklamaya çalıştığımız bu çalışmada, gerek reklamda bulunan görülen ve görülmeyen öğelerin, gerekse reklam karakterinin ürün ile uyumunu ifade edilmeye çalışılmıştır.

Hülya Avşar’ ın bugüne değin yer aldığı reklama baktığımızda onun toplumun hangi grubu tarafından daha güvenilir (teşvik edici.) olduğu konusunda da çıkarımda bulunabiliriz. Hülya Avşar ilk reklamını bir sohbet hattı tanıtımında yaparken ilerleyen dönemlerde ev kadını olarak Bingo ve Altınbaşak reklamında, hamile olduğu dönemde Molfix reklamında, gözlerinin rengini ön plana çıkararak Filli Boya reklamında, kızı Zehra’ nın ergenlik döneminde bir kadın pedi reklamı olan Molped reklamında, boşanma olayı sonrasında gençlik, özgürlük vurgusunun yapıldığı Pepsi reklamında ve kadınsı kavramlarından uzaklaşmaya başladığı son yıllarda, bir dönem kalçaları ile ünlü olmasından ötürü Papia reklamında yer alması, hangi kitleler üzerinde etkili olabildiğini göstermekte, yer aldığı hiçbir reklamda kendisini bugüne taşıyan cinsel kimlik davranışlarından ayrı düşünülmemesini, davranışları ile doğrulamaktadır.