Sizler İçin Sizlerleyiz.. Web Sitelerimizin Yapılandırılma Sürecinde Çeşitli Aksaklıklar Yaşanabilmektedir..

kurumsal@inanpsikoloji.com +90 (532) 492 41 57

Melikşah Üniversitesi’ nde Aile Danışmanlığı Eğitimi Verildi.

Melikşah Üniversitesi’ nin açmış olduğu Aile Danışmanlığı Eğitimi’ nde “Medeni kanun ve Aile Hukuku” ve “Boşanma Sonrası Çocuk Psikopatolojisi” konulu eğitimler verilmiştir. Eğitim sürecinde

A) Toplumsal Bir Varlık Olarak Aile
• Aile Tanımı
Aile Birliğinin Gerçekleşmesi
Ailenin Temel Nitelikleri
Aile Kavramı Ve Gelişimi
Evlenme Nedenleri Ve Evliliğin İşlevleri
• Ülkemizdeki Aile Türleri
• Türk Ailesinde Meydana Gelen Değişimler
• Aile Birliğinin Korunması Ve Yasal Denetimi

B) Psikososyal Bir Varlık Olarak Aile
• Evlilikte Kişisel Ve Toplumsal Sorumluluk
• Aile Birliğinin Bireyin Üstüne Yüklediği
Kimlikler
Sorumluluklar
Hukuksal Zemin

C) Hukuksal Bir Sistem Olarak Aile
Tmk’ Da Evlilik
• Evlilik Aşamaları
• Yasal Koşullar
• Nikâhı Engelleyen Koşullar

Aile Hukuku
• Nişanlanma
Nişanın Bozulması
Maddi Ve Manevi Tazminat
İade Yükümlülüğü

• Evlenme Ehliyeti Ve Engelleri
Evlenme Ehliyeti
Evlenme Yaşı
Olağan Üstü Evlenme Yaşı
Evlenmeye İzin

• Evlenme Engelleri
Hısımlık
Önceki Evlilik
Akıl Hastalığı

• Evlenme Başvurusu
Evlenme Başvurusu Reddi

• Batıl Evlenme
Batıl Evlenme Kavramı
Akıl Hastalığı Sebebi İle Butlan

• Evlenmenin İptali

• Boşanma
Boşanma Nedir

• Boşanmanın Genel Hükümleri Ve İlgili Yargılama Maddeleri
Gerekçeler

• Evlilik Birliğinin Korunmasına İlişkin Önlemler
Evlilik Birliğine Hâkimin Müdahalesi

• Aile Birliği Öncesinde, Sırasında Ve Sonrasında Açılan Davalar
Evlenmeye İzin
Anlaşmalı Boşanma
Çekişmeli Boşanma
Tedbiren Velayet
Velayet
Evlat Edinme
Velayet
Soybağı Ve Reddi
Vesayet

Boşanma Davaları Sonuçlarına Göre Uygulamalı Çözümler
• Zina
• Hayata Kast Pek Kötü Veya Onur Kırıcı Davranış
• Suç İşleme Haysiyetsiz Yaşam Sürme Nedeni
• Terk Nedenine Dayalı Boşanma Sebebi
• Akıl Hastalığına Dayalı Boşanma Sebepleri
• Evlilik Birliğinin Sarsılmasına Dayalı Boşanma Sebepleri

Boşanma
• Boşanma Sürecine Bireysel Ve Toplumsal Bakış
• Boşanmaya Yönelik Evrensel Bakış
• Sayısal Veriler
• Tmk’ Da Boşanma Nedenleri
• Sağlıklı Boşanma

Mahkeme Uzmanları
• Çalışma Şartları
• Çalışma Pozisyonu
• Görev Tanımı Ve Dağılımı
• Bilirkişilik
• Arabuluculuk
• Hazırlanan Raporlar
Hazırlanan Rapor Türleri
Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Raporların Bağlayıcılığı

• Mahkeme Uzmanına Yüklenen Görev Ve Sorumluluklar konularında bilgi verilmiştir.