Sizler İçin Sizlerleyiz.. Web Sitelerimizin Yapılandırılma Sürecinde Çeşitli Aksaklıklar Yaşanabilmektedir..

kurumsal@inanpsikoloji.com +90 (532) 492 41 57

Çocuklarda Cinsel Gelişim

Anne babalar olarak, çocuklarımızın gelişimini büyük bir merak, heyecan ve mutlulukla gözlemekteyiz. Onların ne kadar hızlı bir gelişim ve değişim içinde olduğunu biliyoruz. Bizler sürekli olarak, çocuklarımızın bu hızlı değişimini anlamaya, yorumlar getirmeye ve değerlendirmeye çalışıyoruz. Ancak, zaman zaman bu süreç içinde yeni bilgilere gereksinim duyduğumuz gelişim alanları da olmaktadır. Bunlardan biri de cinsel gelişim alanıdır. Çocuklarımızın psiko-sosyal gelişiminin önemli bir boyutu da cinsel gelişimdir. Onların kişilik gelişimde, kendilerini algılayışlarında cinsel gelişimlerinin, cinsel kimliklerinin önemli bir rolü vardır.

Cinsel rol kimliğini kazanma doğumla başlayan bir süreçtir ve yetişkin oluncaya kadar sürer. Cinsel eğitim aile ile başlar, okul ve çevre ile devam eder, çocukların ve gençlerin toplumdaki cinsiyet rollerini (erkek ve kadınların yaptıkları işler, davranış biçimleri) gözlemeleri ile pekişir. Çocuğumuzun cinsel kimliği; sorduğu sorulara aldığı yanıtlar ve bu yanıtlara yüklediği anlamlar kadar, karşılaştığı cinsel kimlik modelleri ile de şekillenir. Yaşanılan toplumsal ortamlar, cinsel kimlikler açısından farklı örnekler sunar. Çocuğu yetiştiren anne-baba, birlikte olduğu süre içinde çocuk için en etkili modeldir.

Çocuklarımızın gelişiminde hep vurguladığımız önemli bir nokta, aile ortamının ve anne-baba tutumlarının önemidir. Ev ortamı içinde büyüklerin cinselliği nasıl algıladığı, nasıl ifade ettiği ve çocukla cinselliğe ilişkin konuları nasıl paylaştığı, onun sorularını nasıl cevapladığı, çocuğun cinsel gelişiminde çok belirgin etkiler yaratmaktadır.

Ancak, burada hatırlamamız gereken önemli bir nokta, gelişimin diğer alanlarında olduğu gibi, cinsel gelişim açısından da kız ve erkek çocukların farklı gelişim hızlarının ve özelliklerinin olduğudur. Her çocuk ergenliğe geçişi kendine özgü bir biçimde yaşamaktadır. Bu farklılıklar hem kişilik özelliklerine hem de aile ve okul ortamına bağlı olmaktadır.

Gelin birlikte, çocuklarımızda genel olarak gözlediğimiz cinsel gelişim özelliklerini gözden geçirelim….

Kızlarda Cinsel Gelişim
3-5 Yaş

Bu yaştaki kız çocuk, bir kız çocuğu olduğunun farkındadır. Okşamanın acıtmaktan iyi olduğunun, sarıldığı, öptüğü insanların bundan hoşlandıklarının farkındadır. Bu dönem tuvalet eğitiminin henüz tamamlandığı dönemdir ve çocuk bundan gurur duyar. Çocuklarımızın, bedenlerinin değişik bölümlerinin adlarını öğrenirken, cinsel organlarını da tanıyarak bu yöndeki meraklarının giderilmesine ihtiyaçları vardır. 4 yaşına geldiklerinde bebeklerin nasıl yapıldığı ve evde neden daha çok bebek olmadığını merak ederler. Cinsel oyunların da oynanması bu yaşlarda başlar.

5-7 Yaş
Bu yaşlarda kız çocuklar vücutlarını tanımaya başlar. Cinsiyet farklılıklarını merak etmeye ve anlamaya çalışırlar. Çeşitli oyunlarla cinsiyet rollerini öğrenmeye başlarlar (Ben bir kızım, oyunda anne olacağım; ben bir erkeğim, baba olacağım gibi.)

8-10 Yaş

Erken gelişen kızlar, ergenlik öncesi belirtileri hissetmeye başlarlar. Örneğin göğüslerin sivrilmesi ve vücudun tüylenmeye başlaması gibi… Kızlar genellikle 9-10 yaşlarına geldiklerinde vücutlarında değişiklikler olmaya başlar. Kızların çoğu bu yaşlarda karşı cinsle ilgilenmeye başlarlar.

11-12 Yaş

Ön ergenliğin başlamasıyla birlikte, kızlarda göğüsler belirginleşmeye başlar. Koltuk altlarında ve cinsel organının etrafında tüyler çıkmaya başlar, kalçaları hafifçe genişler. Sesi biraz farklılaşabilir ve aylık kanamalar başlayabilir.

13-14 Yaş

Bu yaşlarda, kızlarda aylık kanamaların düzene girmesi beklenir. Boyunun uzama hızı azalırken, tüylenme artar, ve göğüsler gelişmeye devam eder. Cilt yapısının değişmesi ve cilt altı bezinin aşırı yağ üretmesi nedeniyle sivilceler ve siyah noktalar çıkmaya ve bunlar çocuk için sorun yaratmaya başlar.

15-16 Yaş

Karşı cinsiyetle ilgilenme ve beğenme, beğenilme duyguları yoğun biçimde yaşanılmaya başlanır. Fiziksel gelişim kızlarda büyük ölçüde tamamlanmak üzeredir.

17-18 Yaş

Bedensel gelişim büyük ölçüde tamamlanmıştır. Duygusal gelişim ve karşı cinse ilgi bu dönemin önemli gelişim özelliklerinden biridir.

Erkeklerde Cinsel Gelişim

3-5 Yaş

Bu yaştaki erkek çocuk kendi cinsiyetinin farkındadır. Bu dönem tuvalet eğitiminin yeni tamamlandığı dönemdir ve çocuk bundan gurur duyar. Erkek çocuklar karşı cinsle aralarındaki farkı merak ederler ve bu konuyla ilgili sorular sorarlar. Bu yaştaki erkek çocuklar tuvalet esprilerinden zevk alırlar. Bu konuları arkadaşlarıyla ve aileleriyle enine boyuna tartışmaktan hoşlanırlar. Çocuklarımıza bedenlerinin parçalarının adlarını öğretirken, cinsel organlarını da isimlendirerek bu yöndeki meraklarının giderilmesine de ihtiyaçları vardır. 4 yaşına geldiklerinde bebeklerin nasıl yapıldığını ve evde neden daha çok bebek olmadığını merak ederler. Cinsel oyunların oynanmasına da bu yaşlarda başlanır.

5-7 Yaş

Bu yaşlarda erkek çocuklar da vücutlarını tanımaya başlar. Cinsiyet farklılıklarını merak etmeye ve anlamaya çalışırlar. Çeşitli oyunlarla cinsiyet rollerini öğrenmeye başlarlar (Ben bir kızım, oyunda anne olacağım, ben bir erkeğim, baba olacağım gibi.)

8-10 Yaş

Henüz beden yapılarında bir farklılık gözlenmemektedir. Henüz tüylenme başlamamıştır.

11-12 Yaş

Erkeklerde omuzların ve göğüslerin geliştiği, penisin büyümeye başladığı görülür. Bu dönemde sesleri de kalınlaşmaya başlar.

13-14 Yaş

Hormonal ve fiziksel gelişimin çok hızlı olduğu bu dönemde, erkeklerde pubik (cinsel organ üstü) tüylenme ve meni salgılaması da bu dönemde başlar. Ses de değişiklikler belirginleşir.

15-16 yaş

Erken gelişen erkeklerde de fiziksel ve hormonal gelişim devam etmektedir. Cildin yapısındaki değişiklikler sivilcelerin de sorunlar yaratmasına neden olur. Karşı cinse ilgi bu dönemin önemli gelişim özelliklerindendir.

17-18 yaş

Bu yaşlarda haftada bir iki kez traş olmaya başlanır. Fiziksel olarak gelişim tamamlanmıştır. Karşı cinse ilgi de cinsel gelişimin doğal sonucudur ve bu dönemin bir özelliği olarak önem taşımaktadır.

Kısaca, kızlar ve erkeklerde fiziksel ve hormonal gelişimler onların kişilik gelişiminin de çok temel bir boyutudur. Kendilerini nasıl algıladıkları, diğer bir deyişle, nasıl bir genç kız ve delikanlı oldukları, cinsel gelişimleri ile paraleldir.

Çocuklarınızdan şu soruları duymanız doğaldır.

3-6 Yaş Dönemi Çocuklarının Sıkça Sorduğu Sorular?
• Niçin kızların pipisi (penisi) olmaz?
• Bebekler nereden gelir?
• Erkekler bebekler için ne yapar?
• Benim bebeğim olabilir mi?
• Bebek annenin karnına nasıl girer?
• Kızlarla oğlanların farkı nedir?
• Bebek annenin karnından nasıl çıkar?

7-14 Yaş Dönemi Çocukların Sıkça Sorduğu Sorular?
• Adet görmek nedir?
• Aşk yapmak ne demektir?
• Evlenmemiş kişilerin bebekleri olabilir mi?
• Ben cinsel yönden sağlıklı ve normal bir genç miyim?

5-10 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA CİNSİYET VE CİNSELLİKLE İLGİLİ DAVRANIŞLAR

Bu dönemlerde anne baba ve öğretmenler olarak çocuklarımızın hangi davranışlarının doğal ve beklendik olduğunu bilmeye gereksinim duyarız. Gelin birlikte bu davranışların üzerinden geçelim:

*Cinsel organlar, göğüsler, cinsel ilişki hakkında sorular sormak
*Banyo yapanları izlemek
*Başkalarının bedenlerini inceleyerek “doktorculuk” oynamak
*Çıplak resimlerle ilgilenmek
*Arkadaşlarıyla cinsellikten ve kız/erkek arkadaşı olmaktan söz etmek
*Aynı yaştaki çocuklarla cinsiyet ya da cinsellikle ilgili oyunlar oynamak
*Kadınlar ve erkekler arasındaki farkları merak etmek
*Karşı cinsi taklit etmek
*Çiş ve kaka yapma ile ilgilenmek
*Zaman zaman yetişkinlerin cinsel organlarına, memelerine ve kalçalarına bakmak
*Tanıdık olmayan çocukları ve yetişkinleri öpmek, tanıdık çocuk ve yetişkinlerin kendisini öpmesine izin vermek

• Ancak hatırlamamız gereken bir nokta, bu davranışın ne sıklıkla ve hangi ortamlarda sergilendiğine dikkat etmemizin çok önemli olduğudur. Diğer bir deyişle, uygun olmayan ortamlarda ve çok sıklıkla yapıldığında bu doğal ve beklendik davranışlar sorun oluşturmaya başlayabilir.

Zaman zaman çocuklarımızın bazı davranışlarından rahatsız olabilirsiniz. Bu durumlarda öğretmen ve uzmanlardan yardım istemek sizlerin aydınlanmasında ve doğru biçimde çocuklarınıza yaklaşmanıza yardımcı olabilir. Sizi rahatsız eden davranışları gözleyerek ne sıklıkla ve hangi ortamlarda ortaya çıktığına dikkat ederek yardım isterseniz, uzmanlar da size yol gösterici olabilirler. Bu davranışlara örnek aşağıdadır.

• Anne-baba uyardığı ve onaylamadığı halde ısrarla ve sürekli olarak “kötü söz” söylemeye devam etmek ,
• Uyarıldığı ve onaylanmadığı halde, sürekli ve ısrarlı olarak başkalarının yanında cinsel organlarını ellemeye devam etmek ,
• Sürekli olarak, kendinden daha küçük çocukları cinsellikle ilgili oyunlar oynamaya zorlamak,
• Sürekli ve ısrarlı olarak kendi cinsiyetinden mutlu olmamak, karşı cinse yönelik olumsuz duygular ifade etmek.

Ailelere Öneriler
(Hep Hatırlayalım)

*Çocuklar yaşama ve kendilerine ilişkin gerçekleri sorarak öğrenirler. Çocuklarımızın cinsel gelişimine ilişkin sorularını, kaygılarını, korkularını ve düşüncelerini bizimle rahatça paylaşabileceği ortamlar yaratmak, çocuğumuzun genel gelişimini ve cinsel gelişimini olumlu yönde etkilemektedir. Ayrıca, bizler anne-babalar ve öğretmenler olarak, onları doğru bilgilendirdiğimiz ölçüde toplumdan edinebilecekleri yanlış bilgi ve deneyimleri de engellemiş oluruz.

*Biz anne-babalar cinsellik konusunda konuşmaya alışkın olmadığımız için, zaman zaman hangi sözcükleri kullanacağımız ve neleri anlatacağımıza karar vermekte zorlanabiliriz. Sorduğu konunun çocuk için erken, anlayamayacağı ya da ayıp bir şey olduğunu söylemek, onunla iletişimimizin kesilmesine ya da çocuğumuzun cinselliği bir tabu olarak algılamasına neden olabilir.

*Çocuğumuzla bu konuda iletişimde temel noktamız, onun soru sorduğu zaman yanıt almaya hazır olduğunu bilmesidir. Soru sormasını ve bizleri bilgi kaynağı olarak görmelerini sağlayabilmek için sorularını hiç yanıtsız bırakmamalı, aile içinde soru sormaya açık bir ortam hazırlamalıyız. Cinsellikten söz ederken, sözü uzatmayalım, bilmediği kelimeleri kullanmayalım ve doğal olmaya çalışalım.

*Cinsellik hakkındaki sorularına şakayla ya da karşı soruyla yanıt vermeyelim.

*Çocuğumuza bilgi verirken, buna değer yargılarımızı katmayalım, soru ve fikirlere karşı yargılayıcı olmayalım. Unutmayalım ki, bu konuda çocuğumuzun sorduğu her soru aynı önemdedir ve çocuğun bilgilendirilmeye gereksinimi vardır.

*Çocuğumuza gerekli bilgileri aktarırken, bu konudaki kaynak ve resimleri kullanmak yararlı olabilir. Böylece hem anlatımımız kolaylaşabilir hem de çocuklarımızın konuyu anlaması kolaylaşır.

*Onlarla konuşurken ses tonumuzun sakin ve doğal olmasına ve onunla göz iletişimi içinde olmaya çaba harcayalım.

*Çocuklar bazen yabancıların fiziksel temasından rahatsız olabilirler, bu tepkilerine duyarlı olalım.